CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ 30% - 50% ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG MÁY MÓC HIỆN ĐẠI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------˜&™---------

CHƯƠNG TRÌNH HỔ TRỢ ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG

MÁY MÓC HIỆN ĐẠI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÀ PHÊ VIỆT

(Số:01 /HTBH-2017)

 • 1. Đối Tượng Chương Trình Áp Dụng Đến 31/03/2017:
 • Các cơ sở, công ty thành lập mới kinh doanh chế biến,rang, xay cà phê để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.
 • Các cơ sở, công ty đang sản xuất và kinh doanh cà phê, muốn nâng cao chất lượng và dây chuyền sản xuất để xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.
 • 2. Yêu Cầu Tối Thiểu
 • Phải có mặt bằng kinh doanh đạt tiêu chuẩn xưởng sản xuất quy mô vừa trở lên, xưởng sản xuất không được nằm trong thành phố, nội thành.
 • Sản phẩm sản xuất kinh doanh lưu thông ra thị trường phải tạo được việc làm cho 05 lao động tại địa phương.
 • Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn về VSATTP và một số quy định khác…
 • 3. Trang Thiết Bị Tối Thiểu Phải Trang Bị Để Được Hỗ Trợ:
 • 1/ Máy rang cà phê mẫu 5kg:                          95.000.000đ
 • 2/ Máy rang cà phê 60kg có thổi liệu:         225.000.000đ (Có hệ thống thổi nhiên liệu)
 • 3/ Máy xay cà phê 200kg/giờ:                         20.000.000đ
 • 4/ Máy pha cà phê kiểm tra chất lượng:        47.500.000đ
 • 4. Tổng cộng số tiền mua sắm thiết bị:
 • Mua sắm ba mục máy:                                  387.500.000đ
 • Chương trình hỗ trợ không hoàn lại:           150.000.000đ
 • Số tiền khách hàng phải đầu tư để sở hữu ba hạng mục máy móc trên là: 237.500.000đ
 • 5. Những Điều Khách Hàng Cần Thực Hiện Để Nhận Được Hỗ Trợ?:
 • Khách hàng phải đảm bảo được các tiêu chí nêu trên,
 • Xác nhận các hạng mục máy móc cần đầu tư với đại diện công ty hoặc đại lý ủy quyền.
 • Ký hợp đồng đặt máy và nếu quy mô đầu tư 387,5tr như trên thì chỉ thanh toán 237,5tr.
 • Trong vòng 07 ngày làm việc chính CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẠCH KIM sẽ thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại địa điểm đầu tư nếu không đạt các tiêu chí như quy định sẽ từ chối hỗ trợ và hoàn tiền 100%.
 • Chương trình số lượng khách hàng được nhận hỗ trợ là có hạn chế tùy theo tình hình thực tế tại địa phương mà công ty áp dụng các chương trình hỗ trợ khác nhau.

Bình Định , Ngày 16 Tháng 01 Năm 2017

                                                                                  CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP BẠCH KIM

                                                                                    www.bachkimgroup.vn

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Chúng tôi sẽ đăng bình luận của bạn sau khi kiểm duyệt.