QUÁN CÀ PHÊ PHA MÁY TẠI BÌNH ĐỊNH

Stt Tên Quán Địa chị Dòng máy sử dụng 1 Quán cp LaKa 230 Đào Tấn- Chợ Dinh Brevill 870 2 Quán CP Lan Anh Hoài Châu Bắc_Hoài Nhơn Expobar+Cunill 3 Nhà Đá_Phù Mỹ_Tỉnh Bình Định Nhà Đá_Phù Mỹ_Tỉnh Bình Định Brevill 870 4 Quán CP Like...

Read more

QUÁN CÀ PHÊ PHA MÁY TẠI BÌNH ĐỊNH

Stt Tên quán Địa chỉ Sử dụng dòng máy pha 1 Quán CP Cát Đằng An Nhơn_Tỉnh Bình Định Rancilio S9 2G+65OD 2 Quán cp CHANSI Phước An - Tuy Phước - Bình Định Brevill 870 3 Quán CP Chuông Gió Nguyễn Huy Tưởng_TP...

Read more